FANDOM


Isang OFW na mahiyain at matakutin, kahit nakakatanda siya sa iba niyang kasama. Isa siyang "bayani" sa mata ng mga nakatira sa probinsya niya dahil nakapagpunta at nakapaghanap ng trabaho sa ibang bansa. At mas tumataas ang tingin sa kanya nang nagpapadala siya ng mga sulat na kung saan kinukwento niya ang mga nararanasan niya sa Italya (na minsan ay gawa gawa lang).

Ad blocker interference detected!


Wikia is a free-to-use site that makes money from advertising. We have a modified experience for viewers using ad blockers

Wikia is not accessible if you’ve made further modifications. Remove the custom ad blocker rule(s) and the page will load as expected.