FANDOM


Isang OFW na mahiyain at matakutin, kahit nakakatanda siya sa iba niyang kasama. Isa siyang "bayani" sa mata ng mga nakatira sa probinsya niya dahil nakapagpunta at nakapaghanap ng trabaho sa ibang bansa. At mas tumataas ang tingin sa kanya nang nagpapadala siya ng mga sulat na kung saan kinukwento niya ang mga nararanasan niya sa Italya (na minsan ay gawa gawa lang).