FANDOM


Si Ventura ay isa sa mga tauhan sa dagling Ang Lakas ng Pagkakaisa na isinulat ni Francisco Laksamana.

Si Ventura ay isang lalaking lumaking dukha na nagtatrabaho bilang isang kargador sa isang kamalig. Siya ay kabiyak ni Sela at sila ay may tatlong anak.

Ad blocker interference detected!


Wikia is a free-to-use site that makes money from advertising. We have a modified experience for viewers using ad blockers

Wikia is not accessible if you’ve made further modifications. Remove the custom ad blocker rule(s) and the page will load as expected.