FANDOM


Si Ventura ay isa sa mga tauhan sa dagling Ang Lakas ng Pagkakaisa na isinulat ni Francisco Laksamana.

Si Ventura ay isang lalaking lumaking dukha na nagtatrabaho bilang isang kargador sa isang kamalig. Siya ay kabiyak ni Sela at sila ay may tatlong anak.