FANDOM


Siya ang ama ng batang may Sakit sa maikling kwentong, Isang Saglit, Munting Ibon na isinulat ni Genoveva Edroza- Matute. Naglalakbay siya sa iba't ibang lalawigan dahil sa kanyang trabaho. Iyon na rin ang naging dahilan sa pagtataksil niya sa kanyang asawa.

Ad blocker interference detected!


Wikia is a free-to-use site that makes money from advertising. We have a modified experience for viewers using ad blockers

Wikia is not accessible if you’ve made further modifications. Remove the custom ad blocker rule(s) and the page will load as expected.