FANDOM


Si Sela ay isa sa mga tauhan sa dagling Ang Lakas ng Pagkakaisa na isinulat ni Francisco Laksamana.

Si Sela ay babaeng dukha na kabiyak ni Ventura, at silang dalawa ay nagkaroon ng tatlong anak.

Ad blocker interference detected!


Wikia is a free-to-use site that makes money from advertising. We have a modified experience for viewers using ad blockers

Wikia is not accessible if you’ve made further modifications. Remove the custom ad blocker rule(s) and the page will load as expected.