FANDOM


Si Paulo ay isang lalaking may kasintahang bakla at siya ay pinagtaksilan nito dahil sa isang tukso. Kahit nasa kanya na ang lahat ng puwedeng hanapin sa isang lalaki hindi pa rin niya tanggap ang relasyon nila ng kasintahan niyang bakla.