FANDOM


Si Paulo ay isang lalaking may kasintahang bakla at siya ay pinagtaksilan nito dahil sa isang tukso. Kahit nasa kanya na ang lahat ng puwedeng hanapin sa isang lalaki hindi pa rin niya tanggap ang relasyon nila ng kasintahan niyang bakla.

Ad blocker interference detected!


Wikia is a free-to-use site that makes money from advertising. We have a modified experience for viewers using ad blockers

Wikia is not accessible if you’ve made further modifications. Remove the custom ad blocker rule(s) and the page will load as expected.