FANDOM


Isang dalagang babaeng OFW na nagtatrabaho bilang isang "live-out" (hindi tumitira sa bahay ng amo) na katulong sa mga Italyanong amo. Nanirahan sa isang apartment na pinagkakasyang ng anim na ibang OFW. Nagsimula siya bilang researcher pagkatapos ng kolehiyo sa pilipinas, pero nakita niya na mas madaming pera ang makukuha niya sa pagiging katulong sa ibang bansa. 

Ad blocker interference detected!


Wikia is a free-to-use site that makes money from advertising. We have a modified experience for viewers using ad blockers

Wikia is not accessible if you’ve made further modifications. Remove the custom ad blocker rule(s) and the page will load as expected.