FANDOMSiya ang nanay ni Hilda at nagpalaki sa kanya ng magiisa noong namatay ang kanyang asawa. Sa discripsyon ng iba sa Barrio, siya ay pandak at mataba, kaya pinagbibiruan ng ibang tao sa Looban dahil sa maganda niyang anak. Lubos ang pagmamahal niya kay Ne, at iniingatan niya ito sa kahit anong sitwasyon.

Ad blocker interference detected!


Wikia is a free-to-use site that makes money from advertising. We have a modified experience for viewers using ad blockers

Wikia is not accessible if you’ve made further modifications. Remove the custom ad blocker rule(s) and the page will load as expected.