FANDOMMrs. Santos


May-ari ng bahay na dating pinagtrabahuhan ng ina ni Mira. Minsan ay inaya pa nito si Mira na doon na lamang tumira at magtrabaho kagaya rati ng kanyang ina.

Ad blocker interference detected!


Wikia is a free-to-use site that makes money from advertising. We have a modified experience for viewers using ad blockers

Wikia is not accessible if you’ve made further modifications. Remove the custom ad blocker rule(s) and the page will load as expected.