FANDOM
Pangunahing tauhan sa istorya kung saan ipinakita ang madilim na pinagdaanan ng kaniyang buhay. Tila buong buhay ay naranasan niya ang lahat ng parusang di naman niya karapatdapat na maranasan.