FANDOM
Pangunahing tauhan sa istorya kung saan ipinakita ang madilim na pinagdaanan ng kaniyang buhay. Tila buong buhay ay naranasan niya ang lahat ng parusang di naman niya karapatdapat na maranasan.

Ad blocker interference detected!


Wikia is a free-to-use site that makes money from advertising. We have a modified experience for viewers using ad blockers

Wikia is not accessible if you’ve made further modifications. Remove the custom ad blocker rule(s) and the page will load as expected.