FANDOM


Ang mga kasamahan ni Ventura sa trabaho ay  mga tauhan sa dagling Ang Lakas ng Pagkakaisa na isinulat ni Francisco Laksamana.

Sila ay mga kasamahan ni Ventura na dukha at pilit na nagsisikap sa kanilang trabaho para kumita ng salapi.

Ad blocker interference detected!


Wikia is a free-to-use site that makes money from advertising. We have a modified experience for viewers using ad blockers

Wikia is not accessible if you’ve made further modifications. Remove the custom ad blocker rule(s) and the page will load as expected.