FANDOM


Ang may-ari ng kamalig na pinagtatrabahuhan ni Ventura ay isa sa mga tauhan sa dagling Ang Lakas ng Pagkakaisa na isinulat ni Francisco Laksamana.

Siya ay isang mayamang tao na tila ba may matigas na puso at wala ng ibang nakita kundi katiwalian sa kaniyang kamaligan.

Ad blocker interference detected!


Wikia is a free-to-use site that makes money from advertising. We have a modified experience for viewers using ad blockers

Wikia is not accessible if you’ve made further modifications. Remove the custom ad blocker rule(s) and the page will load as expected.