FANDOMIsa siyang mahusay na eskultor sa isang eskultor na angkan sa Maynila na gumagawa ng mga relihiyosong pigura tulad ng mga santong patron. ang kanyang apo ay si Raphael, at tinuro niya sa kanya kung paano maging eskultor. Palagi na lang siya nagagalit kay Raphael dahil minsan hindi siya sinusunod yung mga hiling niya bilang eskultor.