FANDOM


Ang maikling kwentong Lola ay isinulat ni Genoveva Edroza- Matute. Ito ay unang nailathala noong 1962. Nailimbag ito sa librong Piling Maiikling Kuwento.

BuodEdit

Matapos iluwal ang kanyang ika- labindalawang anak, naglakad- lakad si Maria kasama ang isang pasyente sa pasilyo ng pagamutan kung saan hindi niya sinasadyang makilala ang isang matandang babaeng may makintab at putting buhok, si lola. Kinausap siya ni lola na tila ba’y kilala na siya nito, ngunit hindi nagtagal ang kanilang paguusap, sapagkat kailangan na nilang umalis para maghapunan. Matapos niyang suklayin ang kanyang buhok gamit ang kanyang ginintuang suklay, ibinilin niyang dalawin na lamang siyang muli.

Kinabukasan, si Maria ay dinalaw ng kanyang pamilya, kaya naman ay kamuntik na niyang malimutan ang pangakong iniwan kay lola kundi dahil sa nars na nagtungo sa kanilang panig upang siyang sunduin. Ilang sandali matapos siyang dumating sa silid ni lola ay mayroong dumating na dalaw, nag-iwan ito ng tatlong malalaking supot saka umalis. Pagkagising ni lola, binaggit ni Maria ang tungkol sa dumalaw na napag-alaman niyang kapatid ni lola, si Carmen. Mag-isa lamang si lola sa buhay kaya‘t nais niyang bahagian ng mana ang mga anak ni Maria ngunit nagtatakbo palabas ng silid si Maria. Pilit siyang hinabol ni lola dala ang tatlong malalaking supot.

Mga tauhanEdit

IsyuEdit

Makikita sa kwento kung gaano katindi ang pagkabuklod ng pamilya ni Maria na sa kabila ng hirap ng kanilang buhay dahil sa liit ng kinikita ng kanyang asawa at sa laki ng kanyang pamilya ay hindi niya naisip ipamigay ang kahit isa sa kanyang mga anak. Tinanggihan rin niya ang alok ng matanda na mabahagian ng mana ang kanilang pamilya.

Sa kabilang banda, hindi nabakas sa sitwasyon ni lola ang pagiging malapit ng mga Pilipino sa kanilang pamilya. Nagawa niyang iwan si lolal sa ospital hindi dahil siya’y may sakit kundi dahil ayaw niyang alagaan ang matandang kapatid. Sa kabila ng kayamanang hawak ni lola ay ang labis niyang nagdurusa’t nangungulilang puso.

Sa panahon ngayon, dumarami na rin ang mga katulad ni lola na iniiwan ng kanilang pamilya sa home for the aged. Ang pinaka- malaking isyu sa kwento ay kung nawawala na ba ang matibay na buklod sa pamilyang Pilipino.