FANDOM


Si Inday Pilay ay palabasa at palasulat na babaeng may mabilog-bilog na pangangatawan. Matalino man ay hindi nakatungtong sa kolehiyo dahil sa problema sa paglalakad sanhi ng polyo.

Ad blocker interference detected!


Wikia is a free-to-use site that makes money from advertising. We have a modified experience for viewers using ad blockers

Wikia is not accessible if you’ve made further modifications. Remove the custom ad blocker rule(s) and the page will load as expected.