FANDOM


Isa siyang bar girl sa Uncle Tom's na napadala sa ganitong klaseng trabaho na dahil sa pagkadespirado ng sitwasyon niya. Nais niyang mag-aral sa kolehiyo at ibigay sa kanyang nanay ang magandang buhay gamit perang nakukuha niya. Tinatawag siyang "Neng" ng kanyang Inay, ngunit simula noong nagtrabaho siya sa Uncle Tom's, naging mas malayo silang dalawa sa isa't isa. 

Ad blocker interference detected!


Wikia is a free-to-use site that makes money from advertising. We have a modified experience for viewers using ad blockers

Wikia is not accessible if you’ve made further modifications. Remove the custom ad blocker rule(s) and the page will load as expected.