FANDOM


Si Eki ang maramdaming bunsong kapatid nila Beryong at Delia. Gumagapang pa siya ng mangibang bayan si Beryong at ngayo'y may limang anak na sa asawang si Lorna at pagtatanim ng mais ang kanilang ikinabubuhay.

Ad blocker interference detected!


Wikia is a free-to-use site that makes money from advertising. We have a modified experience for viewers using ad blockers

Wikia is not accessible if you’ve made further modifications. Remove the custom ad blocker rule(s) and the page will load as expected.