FANDOM


Si Don Matias ay isa sa mga tauhan ng kwentong Ang Alipustang Ama ni Francisco Laksamana na nailathala sa Renacimiento Filipino at naitampok sa antolohiyang Ang Dagling Tagalog 1903-1936.

Siya ay kasalukuyang pinagtrabahuhan ni Pablo bago pa man patayin ng huli si Don Matias dahil sa hindi niya binayaran si Pablo para sa kaniyang pagsisilbi.

Ad blocker interference detected!


Wikia is a free-to-use site that makes money from advertising. We have a modified experience for viewers using ad blockers

Wikia is not accessible if you’ve made further modifications. Remove the custom ad blocker rule(s) and the page will load as expected.