FANDOMSi Delia ang nakatatandang kapatid nila Beryong na may isang anak na si April na pinagtapos ni Beryong sa kursong Commerce. Dalawang taon ang tanda niya kay Beryong at malaki ang tiyan na, mahilig sa tabako at panunuod ng TV.

Ad blocker interference detected!


Wikia is a free-to-use site that makes money from advertising. We have a modified experience for viewers using ad blockers

Wikia is not accessible if you’ve made further modifications. Remove the custom ad blocker rule(s) and the page will load as expected.