FANDOM


Si Chabeng ay isa sa mga tauhan ng kwentong Ang Alipustang Ama ni Francisco Laksamana na nailathala sa Renacimiento Filipino at naitampok sa antolohiyang Ang Dagling Tagalog 1903-1936.

Si Chabeng ay kabiyak ni Pablo at sila ay may tatlong anak. Silang dalawa ay nanilbihan noon kina Kabesang Ariston at kanyang asawa sa loob ng sampung taon.

Ad blocker interference detected!


Wikia is a free-to-use site that makes money from advertising. We have a modified experience for viewers using ad blockers

Wikia is not accessible if you’ve made further modifications. Remove the custom ad blocker rule(s) and the page will load as expected.