FANDOM


Si Carmen ay isa sa mga tauhan sa kwentong Lola na isinulat ni Genoveva Edroza- Matute. Siya ang nakababatang kapatid ni lola. Tatlong taon na niyang binibisita si lola upang dalhan ng mga damit, hiyas at iba pang gamit.

Ad blocker interference detected!


Wikia is a free-to-use site that makes money from advertising. We have a modified experience for viewers using ad blockers

Wikia is not accessible if you’ve made further modifications. Remove the custom ad blocker rule(s) and the page will load as expected.