FANDOM        May isang pamilya na ang hanap-buhay ay paggawa at pagbebenta ng mga kakanin. Isang kagamitan sa paggawa ng suman ay ang Gilingang Bato. Ito ay namana pa ng ina ng pamilya mula sa kanyang lola at di na alam kung gaano katagal na ito sa kanyang pamilya. Namatay ang asawa ni ina at naiwan sa kanya lahat ng kanilang mga anak.

        Makalipas ang ilang taon ay nagsimula nang mag-aral ang mga anak ni Ina. Dahil sa mga nag-aaral na anak, unti-unting naging mas mahirap ang pagsusuman dahil sa kakulangan sa kamay na tumutulong. Dumating din ang ginhawa sa kanilang pamilya nang matapos na sa pag-aaral lahat ng anak ni Trining, maliban sa isang di na nakapag-aral at nag-asawa nalang dahil sa mahinang pag-iisip. Kinalaunan ay binawian ng buhay si ina, at iniwanan ang kanyang mga anak ng tig-iisang bagay na pamana.

Ad blocker interference detected!


Wikia is a free-to-use site that makes money from advertising. We have a modified experience for viewers using ad blockers

Wikia is not accessible if you’ve made further modifications. Remove the custom ad blocker rule(s) and the page will load as expected.