FANDOM


Ang Buhay at Kalayaan ay isang dagli na isinulat ni Francisco Laksamana na nailathala sa Renacimiento Filipino at naitampok sa antolohiyang Ang Dagling Tagalog 1903-1936.

TauhanEdit

Buod ng KwentoEdit

Nagsilang ng isang mataba at magandang sanggol ang kabiyan ng dibdib ni Antonio, ngunit hindi man nagalak ang huli, bagkus, lalo pa itong nakaramdam ng di matingkalang mga kalumbayan at sakit.

Hindi gaya ng ibang lalake na ibig magkaanak si Antonio, dahil sa kanyang pananaw ay ang pagpapalaki ng anak ay gaya lamang ng paglikha ng isang alipin.

Kanya naman ding alam na ang kanyang bayan ay hindi malaya, at kita nya na ang kanyang magiging anak ay mapapagitnaan ng pananalat at paghihikahos. 

Ngunit alam nya na sya dapat ay magtiis, dagdagan pa ang pagtitiis. Dapat syang lumikha ng bagong pag-asa na dapat niyang ikapit sa pagpapalaki ng kanyang sanggol na anak. At kahit na alam nya na ang pagkakaroon nya ng anak ay paglikha lamang din ng bagong alipin, ang kanyang anak ay dugo pa rin ng kanyang puso at kailanma'y di itatakwil.

Ang kanyang bayan ay walang kasarinlan, iba ang namumuno, na para sa kanya, ang kahulugan nito ay siya rin ay walang kalayaa.

Lumaki siyang palipat-lipat na sa bahay kalakal na Kastila, Ingles, Aleman, Intsik, Filipino, at Amerikano bilang katiwala o di kaya'y utusan lamang.

Siya ay isang utusan ng iba, hindi utusan ng sarili. Katiwala ng iba, hindi katiwala ng sariling pag-iisip at kalooban.

Isyung TinalakayEdit

Tinalakay rito ang kolonyalismo sa pamamagitan ng paglalahad na ang bayan ni Antonio ay di malaya. Kasama na rin dito ang pagiging alipin.