FANDOM


Si Beryong ang sisenta'y tres na binatang balikabayan na maitim, abuhin ang makapal na buhok, at bagsak ang mata. May grin kard na siya at bumibisita lang sa Pilipinas mula Delano, California.

Ad blocker interference detected!


Wikia is a free-to-use site that makes money from advertising. We have a modified experience for viewers using ad blockers

Wikia is not accessible if you’ve made further modifications. Remove the custom ad blocker rule(s) and the page will load as expected.