FANDOM


Nagsulat ng liham para kay Choleng; ulila nang siya’y walong taong gulang lamang; naging alila ni Choleng at nagsikap upang matangap ng pamilya ng dalaga.

Ad blocker interference detected!


Wikia is a free-to-use site that makes money from advertising. We have a modified experience for viewers using ad blockers

Wikia is not accessible if you’ve made further modifications. Remove the custom ad blocker rule(s) and the page will load as expected.