FANDOM


Ang Batang may Sakit ay isa sa mga tauhan sa maikling kwentong IIsang Saglit, Munting Ibon  na isinulat ni Genoveva Edroza- MatuteMalubha ang kanyang sakit kaya’t inaasahan ng mga doktor na dadanas pa siya ng matinding pasakit kaya naman nakapagtatakang mapayapa siyang pumanaw.

Ad blocker interference detected!


Wikia is a free-to-use site that makes money from advertising. We have a modified experience for viewers using ad blockers

Wikia is not accessible if you’ve made further modifications. Remove the custom ad blocker rule(s) and the page will load as expected.