Wikia

MP2012-2013 Wiki

Bangkang Papel

250pages on
this wiki
Comments37

Ang maikling kwentong Bangkang Papel ay isinulat ni Genoveva Edroza- Matute. Ito ay unang nailathala noong 1946. Nailimbag ito sa librong Piling Maiikling Kuwento.

Ang Bangkang PapelEdit

Ang kwentong ito ay tungkol sa pagbabalik-tanaw ng tagapagsalaysay sa tuwing nakakakita siya ng mga batang nag papalutang ng bangkang  papel. Isang batang lalake ang nagising sa malakas na dagundong at nakasisilaw na liwanag subalit napagtanto niyang walang pumapatak sa kanilang bubungan. Hinanap niya ang kanyang ama sa kanyang ina ngunit pinatulog lamang siya nito sapagkat magpapalutang pa siya ng bangkang papel bukas.

Subalit hindi niya napalutang ang mga bangkang papel dahil paggising niya kinabukasan ay nakita niya ang kanyang inang nakalugmok sa sahig habang hinahaplos-haplos ang buhok ng kanyang kapatid na si Miling. Napakaraming tao sa paligid at wala ni isa man sa kanila ang nagpaliwanag sa kanya sa nangyayari. Ayon sa malakas na tinig, pinalilikas na ang mga residente sa ligtas na pook kasama si Kapitan Isidro. Napag-alaman ng batang lalake na ang kanyang ama ay kasama sa labinlimang patay sa sagupaan ng mga kawal at taong- bayan. Tinanong niya ang kanyang ina kung bakit pinatay ng mga sundalo ang kanyang ama ngunit hindi rin alam ng kanyang ina ang sagot sa kanyang tanong dahil sa parehas nilang hinahanap ang kasagutan.......

TauhanEdit

PaksaEdit

Ang isyung tinalakay sa kwento ay ang pagkawasak ng pamilya dahil sa gera. Unang nailathala ang maikling kwentong Bangkang Papel noong 1946, ang taon kung saan nakamit ng Pilipinas ang tunay na kalayaan. Ito rin ang unang taon kung saan maaring maglathala ng mga kwento ang awtor. Bakas sa kwento ang kinimkim na saluobin ng awtor tungkol sa digmaan noong pinlanong sakupin ng mga Hapon ang Pilipinas.asddd

Around Wikia's network

Random Wiki