FANDOM


Ang asawa ni Kabesang Ariston ay isa sa mga tauhan ng kwentong Ang Alipustang Ama ni Francisco Laksamana na nailathala sa Renacimiento Filipino at naitampok sa antolohiyang Ang Dagling Tagalog 1903-1936.

Siya ay pinagsilbihan din nila Pablo at Chabeng sa loob ng sampung taon noong sila ay naninirahan pa sa Taluray. Pinagbantaan pa niya noon na gagawin niya ring busabos ang malaki-laki ng anak nila Pablo at Chabeng.

Ad blocker interference detected!


Wikia is a free-to-use site that makes money from advertising. We have a modified experience for viewers using ad blockers

Wikia is not accessible if you’ve made further modifications. Remove the custom ad blocker rule(s) and the page will load as expected.