FANDOM


Ang Ang Lakas ng Pagkakaisa ay isang dagli na isinulat ni Francisco Laksamana na nailathala sa Balagtas at naitampok sa antolohiyang Ang Dagling Tagalog 1903-1936.

Mga TauhanEdit


Buod ng KwentoEdit

Si Ventura ay isang lalaking lumaking dukha na nagtatrabaho bilang isang kargador sa isang kamalig. Ang kamalig na ito ay pagmamay-ari ng isang mayamang tauhan.

Masigla kung magtrabaho si Ventura at ang kaniyang mga kasamahan sa kabila ng katotohanang hindi madali ang kanilang trabaho. Ito ay kanilang tiniis para na rin sa kanilang mga sarili at mga pamilya, gaya na lamang ni Ventura na may tatlong anak sa kaniyang kabiyak na si Sela.

Sa kabila ng matinding pagsisikap nila Ventura at ng kaniyang mga kasamahan, kakaunti lamang at hindi sapat para sa kanila ang ibinabayad ng masalaping maypagawa na para bang puro katiwalian lamang ang nakikita. Dahil dito, naisipan nila Ventura na dumulog sa may-ari ng kamalig upang humingi ng dagdag-sahod. Ngunit tinanggihan ito ng mayamang may-ari ng kamalig na tila masama pa ang loob.

Dahil dito, naisipan ni Ventura na gumawa ng isang kapisanan nilang mga manggagawa kung saan silang lahat ay magkakaisa-isa ng loob.

Isyung TinalakayEdit

Dahil si Francisco Laksamana ay isang manunulat na tinatalakay ang mga negatibong epekto ng pamumuno ng mga Español sa Pilipinas, ipinakita sa kwentong ito ang pang-aalipusta at panggigipit ng mga mayayaman sa mga mahihirap.