FANDOM


Ina ni Choleng na siyang kumupkop kay Berto nung siya ay maulilang lubos, pinakain at pinag-aral kapalit ng pagiging alila niya ng walang bayad, walong taon lamang siya noon; hindi nakakalimot na si Berto ay alila lamang.

Ad blocker interference detected!


Wikia is a free-to-use site that makes money from advertising. We have a modified experience for viewers using ad blockers

Wikia is not accessible if you’ve made further modifications. Remove the custom ad blocker rule(s) and the page will load as expected.